Sekcja gitary

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

GABINETY MUZYCZNE - I PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć


zajęcia od października 2022